قیمت دستگاه های OilSet

آیا بهتر نیست همین الان تصمیم بگیرید؟

قیمت دستگاه روغن گیری

روغن گیر خانگی 40 میلیون تومان

روغن گیر فروشگاهی 50 میلیون تومان

روغن گیر کارگاهی 100 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه روغن گیری به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

قیمت دستگاه آب گیری

آبگیری چرخشی مشاغل کوچک 50 میلیون تومان

آبگیری چرخشی فروشگاهی 65 میلیون تومان

آبگیری پرسی رومیزی 60 میلیون تومان

آبگیری پرسی حرفه ای 85 میلیون تومان

آبگیری ویترینی 57 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه آبگیری OilSet به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

قیمت دستگاه شستشوی میوه

دستگاه شستشوی اتوماتیک 54 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه شستشوی OilSet به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

قیمت دستگاه ارده گیر و کره ساز

ارده گیر رومیزی فروشگاهی 45 میلیون تومان

کره ساز ماردونی رومیزی 45 میلیون تومان

ارده گیر ایستاده کارگاهی 65 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه ارده گیری OilSet به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

قیمت دستگاه آسیاب

آسیاب خانگی 10 میلیون تومان

آسیاب فروشگاهی 12 میلیون تومان

آسیاب کارگاهی 14 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه آسیاب OilSet به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

قیمت دستگاه حلاجی و پرکن عروسک 

پرکن تک نازله 75 میلیون تومان

پرکن دو نازله 125 میلیون تومان

اکنون جهت پرداخت آنلاین بیعانۀ دستگاه آسیاب OilSet به مبلغ 3 میلیون تومان، اقدام نمائید. 

قیمت دستگاه

لینک پرداخت ^ با پشتیبانی از همۀ کارت های بانکی

امیدواریم وسیلۀ بابرکتی را به دست آورید و بتوانید تجربۀ موفق کاسبی و سلامتی را احساس نمائید.

جهت سفارش نهایی و یا گفتگو دربارۀ شرایط خاص پرداخت به شماره 09132079683 پیامک بدهید یا با 03138584796 تماس بگبرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
| دستگاه روغن گیری | دستگاه ارده گیری | دستگاه آبگیری |دستگاه شستشو | دستگاه آسیاب |
Author Rating
51star1star1star1star1star
3 3 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
Notify of
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments