دستگاه های آسیاب OilSet تمام استیل هستند و سرعت بسیاربالایی دارند.

این دستگاه ها برای عطاری توصیه میشوند و با قدرت و سرعت فوق العاده به آرد کردن ادویه جات میپردازند.