نوشته‌ها

فیلم + تنوع روغن کشی در دستگاه روغن گیری 18 میلیون تومانی OilSet

اگر در ابتدای کار روغن گیری هستید ؛ توصیه میکنیم با دستگاه ر…

دستگاه روغن کنجد گیری - لطفا از روغن سالم و خالص استفاده کنید.

/
از یک دستگاه روغن کنجد گیری چه انتظاری دارید؟ مشتریان ما انتظار کاسبی…