Tag Archives: شفافیت دستگاه روغن گیری OilSet

کیفیت روغن کنجد : چرا روغن کنجد خروجی از دستگاه OilSet شفافتر از سایر دستگاه هاست؟

مهمترین پارامتر یک دستگاه روغن کشی مطلوب ؛ کیفیت روغن کنجد خروجی از آن است. کیفیت روغن کنجد وقتی روغن تولیدی با دستگاه های OilSet را با روغن سایر دستگاه های مقایسه کنید ؛ به…