Tag Archives: دستگاه کره ساز

انواع دستگاه ارده گیری در ایران

انواع دستگاه ارده گیری را مطالعه کرده ایم. سه نوع مکانیزم ارده گیری در ایران کار میشود که به شرح زیر است : انواع دستگاه ارده گیری و کره سازی در ایران سلام ارده یا طحینه خوراکی‌ست که…